Inhoudsopgave

Op deze pagina vind je informatie over ons privacybeleid en het gebruik van cookies.

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Privacyverklaring

Studio Zwartlicht respecteert de privacy van bezoekers van https://studiozwartlicht.nl/particulier, hierna te noemen “de website”.

Studio Zwartlicht draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Studio Zwartlicht zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG -, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Studio Zwartlicht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Studio Zwartlicht, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Studio Zwartlicht verstrekt.
Studio Zwartlicht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
uw voor- en achternaam
uw adresgegevens
uw telefoonnummer
uw e-mailadres
uw IP-adres.

Studio Zwartlicht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Studio Zwartlicht uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

Studio Zwartlicht kan fotomateriaal van u, dat gemaakt is naar aanleiding van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, plaatsen op de website voor promotionele doeleinden.
 Dit gebeurt alleen, indien u aan Studio Zwartlicht hierover schriftelijk toestemming hebt gegeven via een door u ondertekende toestemmingsverklaring.

Indien u zich door middel van een contactformulier inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven / mailings of voor het deelnemen aan evenementen, gebruikt Studio Zwartlicht uw persoonsgegevens uitsluitend voor de daartoe opgegeven doeleinden.
U kunt het ontvangen van nieuwsbrieven / mailings te allen tijde stopzetten via de in de nieuwsbrieven / mailings aangegeven methode.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met Studio Zwartlicht opnemen.

Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart Studio Zwartlicht uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Studio Zwartlicht verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Studio Zwartlicht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Studio Zwartlicht gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Studio Zwartlicht maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Studio Zwartlicht te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Studio Zwartlicht heeft hier geen invloed op.
Studio Zwartlicht heeft Google geen toestemming gegeven om via Studio Zwartlicht verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Studio Zwartlicht
e-mail: info@studiozwartlicht.nl